O Požiari v RTVS

🟡 Včera sme sa snažili poskytnúť aktuálne informácie k situácii po požiari v B. Štiavnici. Na výnimočnom mieste nad Štiavnicou sme sa stretli s p. primátorkou Nadeždou Babiakovou, Martinom Macharíkom, Tomášom Lazarom a Marekom Pavlíkom v jednej TV relácii Regína RTVS. Dúfame, že politici a zástupcovia vládnych inštitúcií nezabudnú na svoje záväzky, ktoré zložili prvý deň po požiari.

🟡 Dnes sme pokračovali v príprave zabezpečovacích prác. Okrem iného sme dokumentovali zvyšky historického krovu na ZUŠ a jeho kovaní a skenovali sme odtlačky a uloženia pre budúcu rekonštrukciu. Dúfajme, že zajtra bude možné začať s prekrývaním.

_