Piargska brána 1554 / Seriál o Piargskej bráne

Okolo roku 1554 sa podarilo dokončiť Piargsku bránu, ktorá ochraňovala dôležitú prístupovú cestu od Levíc. Pomenovali ju po susednej banskej osade Piarg (dnešné Štiavnické Bane), kde boli bohaté náleziská rúd, najmä striebra. Cesta bola frekventovaná. Bránu navrhli ako dvojpodlažnú. Na poschodí permanentne
hliadkovala vojenská stráž. Po oboch stranách sa k bráne pripájal opevňovací múr so strieľňami, ukončený kruhovými delostreleckými baštami. Strážnici pozorne sledovali signály z Nového zámku. Mesto si dokonca platilo tajných vyzvedačov, ktorí monitorovali pohyb Turkov v okolí. Štiavničania vyčerpávajúcu hrozbu tureckej okupácie napokon zvládli. Banské podnikanie sa síce dostalo do žalostného útlmu, ale Štiavničania do budúcnosti pozerali so vztýčenou hlavou.

Postupne vám prinášame časovú os s príbehmi z novo osadenej informačnej tabule na Piargskej Bráne v Štiavnici. Pre Pamiatkový úrad SR sme navrhli texty, grafiku a realizovali aj výrobu atypickú montáž. ⚜️ Celý seriál postupne na tomto odkaze: https://www.obnova.eu/tag/piargska_brana_tabula/

 

 

_