Coneco – Pamiatky 2015

Pozývame vás do nášho stánku v rámci veľtrhu Coneco – Racioenergia – Pamiatky 2015 v dňoch 25. – 28. 3. 2014 (streda – sobota). Na stánku uvidíte okrem každoročných prezentácií našich realizácií aj:

– prezentáciu realizácie ekocentier v Hrubom šure a Hrušove, hneď vedľa bude prevádzkovateľ ekocentra v Hrubom šuri OZ ArTur,
– prezentáciu informatívnej technológie mikrovlnneho ožarovania – sanácia historických materiálov, vid.: www.cervotoc.sk,
– prezentáciu tradičných remesiel a reštaurovania zbierok,
– rozhovory s redaktormi portálu Obnova.sk a ďalšom smerovaní tohto magazínu a nábor spolupracovníkov.

Kde: Incheba, Viedenská cesta, Petržalka, Bratislava,
Otváracie hodiny, veľtrhu: streda až piatok: 09.00 – 18.00, sobota: 09.00 – 16.00,
Náš stánok: Pavilón B2, plocha 503.

_