Vstupný portál do hradu Uhrovec – začiatok prác

Začali sme práce na rekonštrukčnej kópii chýbajúcich článkov z vstupného portálu na hrade Uhrovec.

_