Pochádza z Likavky, žije v Ružomberku. Vyštudoval Stredná priemyselná školu drevársku v Spišskej Novej Vsi a Vysokú školu výtvarných umení, v odbore architektúra. Od roku 2007 je členom Slovenskej Komory Architektov. Pracoval ako umelecký stolár v Ústredí umeleckých remesiel Bratislava, ako projektant v Ústredí družstevných podnikov Praha. Od roku 2007 je členom Slovenskej Komory Architektov a je autorizovaným architektom. V Obnova s.r.o. spolupracuje od roku 2013 a špecializuje sa na tradičnú ľudovú ako aj meštianske architektúru. Dohovorí sa po anglicky a nemecky.