Pochádza a žije v Banskej Štiavnici. Študoval štukatérstvo na ŠUV Kremnica. Venuje sa volnéj maľbe. V spoločnosti pracuje ako majster a konzervátor. Dohovorí sa anglicky.