Vo februári 2021 nás navždy opustil náš kolega, odborný garant a spoluzakladateľ našej spoločnosti Miroslav Hrčka.

Narodil sa 21. 11. 1957 v Ružomberku a od narodenia býval s rodičmi Etelou a Jozefom v Likavke v ich rodnom kraji. Neskôr sa presťahovali do Ružomberka a následne do Liptovského Mikuláša kde so svojimi súrodencami Stankou a Jaroslavom prežil svoje študentské časy a prvé roky profesného života. V Mikuláši absolvoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v odbore pozemné stavby a po škole nastúpil do podniku Stavoindustria š.p. ako majster kde zotrval do roku 1990. 14 rokov tu pracoval na významných stavbách ako sú Ceulózka, Ružomberok, Prefa – Sučany, ZTS a Tepláreň, Martin a iné. S manželkou Alenou sa im narodili dve deti Veronika a Michal a v roku 1988 sa presťahovali do Martina, kde žili dodnes.

Po roku 1990 ako živnostník a zamestnanec pracoval na ďalších pozemných, ale aj inžinierskych stavbách v celej Európe na pozícii manažér stavby a akreditovaný stavbyvedúci komory stavebných inžinierov. Prostredníctvom svojho otca a syna bol bol súčasťou 70 ročnej staviteľskej tradície.

V roku 2015 mu zasiahla do života vážna choroba a po jej úspešnom prekonaní sa venoval ako dôchodca najmä svojím vnúčatám Alžbetke, Filipkovi, Viktorkovi. V posledných rokoch sa častejšie venoval aj svojím koníčkom, po vzore svojho otca malej drevovýrobe. Rád hrával na klavíri staral sa o záhradku. Mimoriadne rád zašiel na rodinnú chatu na Podsuchej, kde sa najčastejšie stretával aj so svojou širokou rodinou.

S vďakou naňho spomíname ako na dobrého manžela, otca a obetavého deda. Jeho nezameniteľný úsmev dlho zostane v našich srdciach a najmä v srdciach jeho najbližších a bude nám nádejou a povzbudením.

Umrel po krátkej a zákernej chorobe 11. februára 2021