Narodil sa v Banskej Bystrici, žije v Banskej Štiavnici. Študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Slovenská vysoká škola technická, Fakulta architektúry), odbor Architektúra v pamiatkovom prostredí. Pracoval ako doktorand na spomínanej škole a následne viedol pracovisko Pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici (pôvodne Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti). Absolvoval medzinárodný kurz Conservation of Architectural Surfaces / Konzervácia architektonických povrchov v rámci ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Roma, Taliansko. V súčasnosti je pedagóg na strednej škole. V spoločnosti externe spolupracuje na realizáciách stabilizácie torzálnej architektúry a iných atypických akciách. Za zmienku stojí dlhoročná spolupráca na školiacich a vzdelávacích projektoch. Dohovorí sa po anglicky, taliansky, rusky a francúzky.