Kolokvium venované obnove hradov

Kolokvium venované obnove hradov s nezamestaným/zamestnanými
Archeologický ústav SAV Nitra, Mesto Zvolen, Rákociho cesta a Katedra archeológie UKF Nitra Vás pozývajú na  Kolokvium venované prezentácii projektov podporených v programe Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom vo Zvolene 27.2.2014 v starej radnici (v centre na Nám. SNP 21/31) o 9:00 hod.  Obnova ruín hradov* v posledných rokoch narastá, a rovnako rastie aj počet žiadostí v programe Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“.  Žiadateľmi sú najčastejšie dobrovoľné občianske združenia a samosprávy,  pričom každý subjekt má vlastné  špecifiká práce.  Hoci kľúčovou podmienkou úspešnosti projektu sú schopnosti koordinátora, prax ukazuje, že zdravá spolupráca samosprávy s dobrovoľníkmi môže byť veľmi dobrým modelom pre dlhodobú a systematickú obnovu hradnej
ruiny.

Stretnutie, na ktoré Vás pozývame si kladie za cieľ:
1) Stručne prezentovať projekty podporené Ministerstvom kultúry SR – Obnovme si svoj dom v programoch 1.1, 1.3 a 1.4
2) Pomenovať problémy, ktoré majú žiadatelia pri realizácii projektov a prípadne v diskusii navrhnúť ich riešenia
3) Predstaviť návrh bodového hodnotenia hradných zrúcanín pre Správu o stave hradných zrúcanín na Slovensku

Prihlásené subjekty budú mať priestor na vlastnú prezentáciu (do 10 minút) s premietaním (k dispozícii bude dataprojektor) a slovným komentárom k záberom.

Po prezentáciách bude priestor na diskusiu, na ktorú pozvanie prijali hostia z:
− Ministerstva kultúry SR (Sekcia kultúrneho dedičstva a Pamiatková inšpekcia),
− Grantovej komisie programu Obnovme si svoj dom
− Pamiatkového úradu SR Bratislava
− Krajských pamiatkových úradov a odborníci z oblasti pamiatkových výskumov.

P R O G R A M
09:00 Privítanie účastníkov a predstavenie hostí. Prehľad schválených dotácií
v programe Obnovme si svoj dom na objekty zrúcanín v uplynulých rokoch,
predstavenie každého objektu zábermi z realizácie prác, návrh Správy o stave
hradných zrúcanín a bodového hodnotenia
09:15-11.30 Prvý blok prezentácií + diskusie
11:30-12:30 Prestávka na obed, možnosť prehliadky výstavy o Pustom hrade
inštalovanej v Starej radnici
12:30-13:30 Druhý blok prezentácií + diskusie
13:30-13:45 Prestávka, občerstvenie
13:45-14:45 Tretí blok prezentácií + diskusie
14:45-15:00 Diskusia k záverečným výstupom stretnutia

Organizátori:
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra – realizátor archeologických výskumov na
viacerých hradných lokalitách financovaných v programe Obnovme si svoj dom. Kontakt: PhDr. Ján
Beljak, PhD., archeológ, 0902-925642, beljak@savzv.sk

Mesto Zvolen – žiadateľ v grantovom programe Obnovme si svoj dom 1.1 (v rokoch 2010-2012)
a v programe 1.4 (2013, 2014). Kontakt: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja
mesta

Rákociho cesta – občianske združenie, realizátor projektov Obnovme si svoj dom 1.3 (2009-2011),
člen Zachráňme hrady. Kontakt: Martin Sárossy, predseda, 0911-663377, martinsarossy@gmail.com

Katedra archeológie FF UKF Nitra – spolurealizátor archeologických výskumov na viacerých
hradných lokalitách financovaných v programe Obnovme si svoj dom. Kontakt: PhDr. Noémi Beljak
Pažinová, PhD., archeológ, 0904-670370

Pozvané subjekty:
Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Krajské pamiatkové úrady, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Beckov-Obec Beckov
Blatnica-Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica
Branč-Obec Podbranč
Bratislavské hradby-Hlavné mesto SR Bratislavy,
Bratislavský okrášľovací spolok
Brekov-Združenie na záchranu Brekovského hradu
Bystrica-Združenie hradu Bystrica
Bzovík-Obec Bzovík
Čabraď-Obec Čabradský Vrbovok
Čachtice-Obec Čachtice
Čeklís-Občianske združenie Hrad Čeklís
Čierny hrad-Občianske združenie Čierny hrad
Devín-Múzeum mesta Bratislavy
Divín-Obec Divín
Dobrá Niva-Obec Podzámčok
Dobrá Voda-Občianske združenie RENOVA, Pezinok
Dubová-Občianske združenie Dubova Colonorum
Fiľakovo-Mesto Fiľakovo
Glanzenberg-Združenie KRUH
Gýmeš-Občianske združenie CASTRUM GHYMES
Hanigovský hrad-Občianske združenie Novum castrum
Hričov-Združenie priateľov Hričovského hradu
Hrušov-Združenie LEUSTACH
Jasenov-Obec Jasenov, Združenie na záchranu
Jasenovského hradu
Kamenica-Združenie Kamenná veža
Kapušany-Obec Kapušany
Katarínka-Občianske združenie Katarínka
Korlátko-Obec Cerová
Košický hrad-Castellum Cassovia, o. z.
Lednica-Historicko – Astronomická Spoločnosť
Lietava-Združenie na záchranu Lietavského hradu
Likava-Liptovské múzeum v Ružomberku
Liptovský Hrádok-Občianske združenie dobrej vôle
Medzianky-Obec Medzianky
Mestské hradby – Krupina-Mesto Krupina
Modrý Kameň-Združenie Hradčan
Muráň-Obec Muráň
Obišovský hrad-Obec Obišovce
Oponice-Občianske združenie APPONIANA
Parič-Trebišov-Mesto Trebišov
Plavecký hrad-Obec Plavecké Podhradie
Plaveč-Obec Plaveč
Pustý hrad-Mesto Zvolen
Revište-Združenie na záchranu hradu Revište
Sabinov-hradby-Mesto Sabinov
Sivý Kameň-Obec Podhradie (PD)
Sklabiná-Občianske združenie Donjon
Slanec-Obec Slanec, Združenie Zachráňme hrad Slanec
Soľnohrad-Obec Ruská Nová Ves
Strečno-Považské múzeum v Žiline
Sučiansky hrádok-Obec Podhradie (MT)
Šariš-Mesto Veľký Šariš
Šariš-Mesto Veľký Šariš, Občianske združenie Rákociho cesta
Šášov-Združenie na záchranu hradu Šášov
Šebeš-Obec Podhradík
Šintava – vodný hrad-Mesto Sereď
Širkovce-hrad-Obec Širkovce
Tematín-Občianske združenie Hrad Tematín
Uhrovec-Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva
Veľká Čalomija-Obec Veľká Čalomija
Vinné-Zemplínsko-užská hradná cesta
Zborov-Obec Zborov, Združenie na záchranu
Zborovského hradu
Zniev-Združenie Náš Turiec

Miesto konania: sála v Starej radnici vo Zvolene:
http://zvolen.sme.sk/c/6133875/stara-radnica-otvara-novu-salu.html
Stará radnica vo Zvolene

V prízemnom podlaží Starej radnice je od roku 2012 otvorená výstava venovaná
Pustému hradu: http://pustyhrad.com/vystava.php

Zabezpečené je celodenné občerstvenie. Obed zabezpečený nie je. Individuálne je  možné sa naobedovať v stravovacích zariadeniach v centre Zvolena.

Možnosti na parkovanie:
– pri Zvolenskom zámku (1 € na celý deň)
– za Starou radnicou, vjazd zo Štúrovej ulice
(bezplatné, ale obmedzený počet)
– pri OC Europa – bezplatné
– Jegorove kasárne (1 € na celý deň) –
Parkovanie a miesto konania (mapka):

*okrem hradov sú tu zaradené aj iné druhy torzálnej architektúry – napr. kostol, kláštor, mestské hradby a pod. 

_