O obnove Národného cintorína

Krátky článok o nasej práci na Národnom cintoríne.

_