Konzervujeme schovanú fasádu

V našej pripravovanej kancelárii sme začali s prvou fázou reštaurovania autenticky zachovanej fasády. Prvou fázou je vyčistenie, konzervácia  a zcelenie v podkladových vrstvách.

MKSR_300_2Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

_