Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel mesiac po požiari

🔸 Dnes je mesiac od posledného veľkého požiaru v Banskej Štiavnici.

🔸 Dnes je Svetový deň kultúrneho dedičstva Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel, oslavuje sa od r. 1984.

🔸 Dnes sa začína Mesiac kultúrneho dedičstva. Končí sa 18.5., kedy sa oslavuje Medzinárodný deň múzeí.

Foto: Michal Hrčka – Pohľad na dnes už zhorený krov ZUŠ v Štiavnici počas obnovy v minulom roku.

#

_