Letná škola: Ochutnávka tradičných remesiel – kamenárstvo 2017

Centrum stavebného dedičstva – Centrálka v Banskej Štiavnici pripravuje pravidelne podujatie letná škola s názvom „Ochutnávka tradičných remesiel“. Letná škola je zameraná na oboznámenie sa s niekoľkými tradičnými stavebnými remeslami, ktoré sú potrebné pri obnove architektonických pamiatok a v oblasti špecializovanej tzv. ekologickej výstavby: tesárstvo, stolárstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, kováčstvo.
 
Už celé roky sa konštatuje vymieranie tradičných remeselných zručností v rámci celkového poklesu záujmu mladých ľudí o remeselnú prácu, aj keď kvalifikovaní ľudia na pracovnom trhu chýbajú. Pri výbere strednej školy a budúceho povolania majú často rozhodujúce slovo rodičia, popri nich majú veľký vplyv učitelia a kariérni poradcovia. Pomerne ťažko sa však dostávajú k informáciám o možnostiach pracovného uplatnenia v „menšinových“, ale podľa nášho názoru o to zaujímavejších sektoroch stavebníctva.
 
Letná škola bola spolu financovaná Ministerstvom kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.
_