Za náš projekt Obnova.sk prevzal v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 Mgr. Michal Hrčka v Kultúrnom dome Dušana Jurkoviča v Skalici cenu v kategórii FILM-VIDEO-AUDIO-MULTIMEDIÁLNE DIELO. Toto prestížne ocenenie sa udeľuje za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za kalendárny rok.

Cenu odovzdáva Pamiatkový úrad SR a Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom periodika „Pamiatky a múzeá“

 

Ilustračný obrázok prevzatý zo stránky: http://www.ciforum.sk/zvolen-dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-2016/