Články

Rímskokatolícky kostolík povýšenia sv. Kríža v Martine-Priekope sa dočkal opravy. Odhodlala sa k nej súkromná firma. Cirkev už nie je majiteľom kostolíka a nevyjasnené majetkové vzťahy prispeli k jeho chátraniu. Chrám v rokokovom slohu dal pred vyše 240 postaviť gróf Ľudovít Révay.

SME, 14.7.2015, Rozpadávajúci sa priekopský kostol zachraňujú súkromníci

Kostol v Priekope sa po niekoľkých rokoch dočká rekonštrukcie
Filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža je už niekoľko rokov v dezolátnom stave. Obyvateľom mestskej časti Priekopa sa tak dennodenne naskytuje nepríjemný pohľad na túto rozpadajúcu sa pamiatku. S ideou na jej zachovanie prišla spoločnosť Obnova, ktorá sa špecializuje na záchranu a sanáciu kultúrnych pamiatok, historických budov a archeologických nálezov. Read more

Vzácny kostol z 18. storočia, ktorý sa obyvateľom Martina stráca pred očami, zachraňuje aspoň čiastočne súkromná firma. Na národnú kultúrnu pamiatku, ktorú nevlastní získala grant z ministerstva kultúry a opravuje strechu. Pozrite si reportáž TA3. Viac: http://www.obnova.eu/tag/kostol-priekopa.

Read more

Zachraňujeme kostol v Martine – Priekope http://www.obnova.eu/tag/kostol-priekopa. Pozrite si reportáž TV Turiec. Read more

Obnova s.r.o. sa rozhodla pomôcť pri záchrane filiálneho kostol Povýšenia sv. Kríža. Pre ideu sanovať havarijný stav kostola v Priekope máme hneď niekoľko dôvodov. PRVÝM je, že naša spoločnosť má pobočku priamo v Martine-Priekope a dlhodobo sledujeme zhoršujúci stav tejto pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Žilina od roku 2007 rieši s vlastníkmi predmetný narušený stavebno-technický stav. Dlhšie konzultujeme s odborníkmi v okolí PATOVÚ situáciu spočívajúcu v náročnej majetkovo-právnej štruktúre vlastníckych podielov stavby, kde je známych len cca 30 % všetkých spoluvlastníckych podielov (82 účastníkov konania, stav k máju 2013). Read more

Aj tento rok sme ocenili v rámci súťaže „My sa nevieme sťažovať nahlas“ 2015 s témou Príroda = živá učebnica tri výtvarné práce. Read more

Obnova s.r.o. v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vás pozýva  na odborný seminár Mestské opevnenia vo štvrtok, 26. marca 2015, 10:00 – 15:00, na medzinárodnom veľtrhu Coneco – Racioenergia 2015, Viedenská cesta, Bratislava – Petržalka, hala A0 – prízemie). Zároveň vás pozývame na prezentáciu noviniek v oblasti obnovy pamiatok do nášho stánku Pavilón B2, plocha 503 v termíne 25. – 28. 3. 2015.  Read more

Počas tohto roku sme skultúrnili v spolupráci s Regiónom Banská Štiavnica svah nad prístavom na tajchu Počúvadlo pri Banskej Štiavnici.

Read more