Radio Devin: O nezapísaných pamiatkach

Vypočujte si hodinový rozhovor z rádia Devín v rámci relácie: Dolmen: Súčasné podoby architektúry a dizajnu.
Rozhovory o architektúre a dizajne. S Ing. arch. Zuzanou Kierulfovou a výkonným riad. OBNOVA s.r.o. Michalom Hrčkom o obnovách starých domov, súťaž Nebúrať ale obnoviť!

Redaktorka: Tatiana Sedláková
Účinkovali: Ing. arch. Zuzana Kierulfová a Mgr. Michal Hrčka
Vysieláne: 08.04.2014

 

_