Články

Expertná skupina po požiari Štiavnice posúdila stav objektov

Včera sme po improvizovanom zasadnutí krízového štábu…