Zvonica kostola v Liptovskej Anne z 20. rokov 20. storočia obnovená v roku 2020

Príčinou, v dôsledku ktorej sa kostol sv. Anny v Litovskej Anne stal ruinou bol POŽIAR. V archívnych prameňoch sa uvádza rok ničivého požiaru 1779. Vyhorel nielen kostol, ale aj priľahlá fara. Spolu s ňou aj cenné cirkevné matriky. Dokumenty uvádzajú, že v roku 1805 BOL KOSTOL DEFINITÍVNE OPUSTENÝ. Časť zachovaného cenného mobiliáru premiestnili do kostola sv. Alžbety v PROSIEKU. Počas prípravy obnovy ruiny náš tím pochopiteľne mieril aj do Prosieku. Ale o tom inokedy.

V chronológii vývoja ruiny kostola sv. Anny je viacero bielych miest. SILUETU ruiny kostolíka zásadne zmenila PRÍSTAVBA DREVENEJ ZVONICE V 20. ROKOCH 20. STOROČIA. Pristavali ju k južnému vstupnému portálu kostola. Aj vďaka tomu sa spomalila degradácia zaujímavo profilovaného stredovekého ostenia portála a priľahlých kamenných murív. Presnú motiváciu výstavby drevenej zvonice k ruine zatiaľ nepoznáme. Zvon z roku 1775 v čase našej obhliadky (2010) už vo zvonici nebol.

Už pri zameriavaní a obhliadke zvonice sme vedeli, že podstatnú časť RUČNE KRESANEJ konštrukcie budeme vedieť zachovať. Viaceré poškodené prvky bolo možné LOKÁLNE PROTÉZOVAŤ. K reálnym tesárskym prácam na obnove konštrukcie a krytiny zvonice sme sa „prepracovali“ v roku 2020.

_