2011: Zrúcanina kostola Liptovská Anna vyčistená

Lipovská Anna, ruina kostola Sv. Anny. Pokračujeme v RETROSPEKTÍVE obnovy. Anno Domini 2011.

Začínajú prvé reálne kroky záchrany. Spolu s Obcou Liptovská Anna za pomoci skautských táborov sme zabezpečili vyčistenie lokality od náletov a buriny. Až vďaka tomu sme mohli spolu so statikom, projektantom a pamiatkarmi diagnostikovať rozsah a charakter erózie murív. Paralelne prebiehalo ZAMERANIE kostolíka a formovala sa metodika obnovy.

Pri pohľade na úseky muriva s kompletne chýbajúcou maltou sme si uvedomovali, že gravitácia a klimatické vplyvy boli k ruinám milosrdné. Obnova začala v hodine dvanástej.

Nepreháňame, pozrite si fotoalbum z roku 2011.

_