Kostol, Liptovská Anna

Pridali  ďalšiu z našich prác: Ruina rímskokatolíckeho kostola Sv. Anny sa nachádza v obci .

_