Kostol, Liptovská Anna

Pridali  ďalšiu z našich prác: rímskokatolíckeho kostola Sv. Anny sa nachádza v obci Liptovská Anna.

_