Námetky nesmú chýbať

Na krov Baumgantnerovho domu už pribúda strešná krytina. Tá najtradičnejšia z tradičných –  z dreveného štiepaného šindľa. Strešné vikiere majú striedme nenápadné formáty a valbové striešky. Námetky – trojuholníkové príložky ku krokvám vikierov nesmú chýbať. Námetky umožňujú, aby línie strešnej krytiny mali mäkké tvarovanie.

_