Chrám bohyne MINERVY/OBNOVA LR#05

Chrám bohyne MINERVY/ OBNOVA v roku 2008

1️⃣ Načasovanie procesu logistiky obnovy chrámu limitovali klimatické podmienky. Hneď po odznení jarných mrazov sme v roku 2008 stavbičku a jej okolie dôkladne vyčistili od povrchových vegetačných sedimentov a všetkých uvoľnených konštrukčných častí. Fragmenty kamenných prvkov (najmä kamennej dlažby) sme starostlivo selektovali a označovali tak, aby sme ich mohli opäť zabudovať.

2️⃣ Dôležitým krokom bola sanácia nestabilných podkladových častí otvoreného schodiska: stupňov a podlahy. Paralelne sme realizovali odbornú konsolidáciu driekov kamenných stĺpov a domodelovali poškodené tvaroslovie detailov hlavíc a pätiek. Komplexnú obnovu časti významne poškodených ríms sme zabezpečili rekonštrukciou ich tvaroslovia v našom ateliéri.

3️⃣ Degradované tehlové murivo zadnej steny chrámu sme doplnili a omietli. Domurovaním sme stabilizovali aj bočné kamenné podmurovky schodiska. V záujme zvýšenia odolnosti, sme aj tieto časti omietli hrubozrnnou omietkou, rovnako ako zadnú stranu steny chrámu.

4️⃣ Po oprave krovu a podbitia sme ako novú strešnú krytinu použili medený pásový plech. Celkom na záver sme čelnú časť zadnej steny natreli vápenným náterom v odtieni svetlého okru.

5️⃣ Obnovu chrámu bohyne Minervy sme napokon stihli dokončiť tak, aby všetky uplatnené vápenné technológie spoľahlivo vyzreli pred prvými jesennými mrazmi.

📸 Nech sa páči, z nášho archívu uvádzame foto-časozber z procesu obnovy.

_