Cizelácia

Najzraniteľnejším elementom vitráže paradoxne nie je sklo (pochopiteľne ak si odmyslíme agresívnych vandalov – sklorozbíjačov), ale sieť olovených rámov vitráže. Životnosť, kondícia, vlastnosti olova sa klimatickými vplyvmi menia, degradujú. Približne po sto rokoch by vitráž bez špeciálnej úpravy mala vážne problémy so stabilitou. To je dôvodom, prečo sa pri obnove a tvorbe vitráží olovené rámiky cizelujú vrstvou cínu. Cínové pásky sa nanášajú za tepla prostredníctvom plynového horáka. Cínová vrstva prispieva aj k estetickej kvalite vitráže a predovšetkým zabezpečuje predĺženie životnosti. Lektor kurzu obnovy vitráží Tonda sa pri pocínovavaní neponáhľal. Sústredene a trpezlivo pracoval, aby dosiahol dokonalé povrchy, čisté spoje. Banskoštiavnický kurz obnovy a údržby vitráží pripravila a realizovala spoločnosť Obnova www.obnova.eu., spolufinancové Ministerstvom kultúry SR prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom.

 

_