Stôl je alfa a omega

Prioritnou požiadavkou lektorov Banskoštiavnického kurzu obnovy a údržby vitráže bolo, aby dielňa mala kvalitné drevené pracovné stoly. Ich dôležitosť pre prácu vitrážistu sme pochopili hneď pri odštartovaní kurzu. Priamo na stole prebiehajú všetky procesy  tvorby vitrážovej mozaiky, prípravné práce aj finalizácia. Fixačné laty a klinčeky sa natĺkajú priamo na dosku stola. Kvalitný stôl je základ úspechu. Kurz obnovy vitráže bol súčasťou cyklu seminárov a kurzov tradičného stavebného remesla, ktoré v Banskej Štiavnici pripravuje a uvádza spoločnosť  Obnova,  www.obnova.eu., spolufinancové Ministerstvom kultúry SR prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom.

 

 

_