Konzervácia strechy Nového zámku – výškové práce

V spolupráci s Pamstav s.r.o. konzervovali a vymieňali šindeľ na streche Nového zámku v B. Štiavnici. Našou úlohou bola konzervácia a čiastočná výmena najťažšie dostupných častí, ktoré od posledného šindľovania neboli konzervované pre problematický prístup. Za s.r.o. práce viedol náš popredný výškový konzervátor Mgr. Sitár. Prikladáme pár fotografií.

_