Malebná cesta dolu Štiavnicou

Bolo by celkom zbytočné zdôrazňovať, že Banská Štiavnica je malebným historickým mestom. Dozaista je to vďaka komplexnosti zachovania a rozmanitosti jej architektonicko – urbanistických hodnôt.

Celkom určite však za NAJMALEBNEJŠÍ vstup do mesta môžeme označiť juhozápadný vstup od Štiavnických Baní popri PIARGSKEJ BRÁNE. Brána, spolu s baštami, cintorínmi, Frauenbergským kostolom, priehľadmi na Nový zámok či Kalváriu spoluvytvárajú výnimočnú harmóniu. Na kultovej pohľadnici z 30.rokov 20.storočia si všimnite aj strešnú krajinu tohto „vstupného zátišia“ mesta.  Množstvo veží, vežičiek, strešných detailov, ktoré sa navzájom spájajú do harmonickej vizuálnej skladby.

Teší nás, že sme boli a sme pri tom, aby sme túto dôležitú časť obrazu mesta kultivovali. Finišujeme s obnovou Piargskej brány, jej západnej bašty a posúvame sa ďalej. Ku streche Frauenbergského kostola. Spolu s vlastníkom stavby Mestom Banská Štiavnica máme ambiciózny plán, chceme prispieť k obnove celistvosti siluety a identity kostola. Asi tušíte, na príprave čoho pracujeme… 

_