adresa

Obnova s.r.o.
Centrum stavebného dedičstva – Centrálka
Námestie Sv. Trojice 22
SK-96901 Banská Štiavnica
eMail: info@obnova.eu

dalšie kontakty

Ďalšie kontakty na manažment spoločnosti, realizáciu či eShop nájdete tu >

Registrácia a účet

Obnova s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 16829/S.

Číslo účtu: 1435708002/5600 * Prima banka Slovensko, a.s., (IBAN: SK08 5600 0000 0014 3570 8002), Swift kód: (KOMASK2X), Označenie banky: PKBA

Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačným orgánom SGS na základe noriem: ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 45001.

Ďalšie registrácie a certifikáty nájdete tu.