Údržba a obnova vitráži

5. ročník Banskoštiavnického kurzu pre remeselníkov

Obnova s.r.o. spolu so Spoločnosťou pre pamiatky a Centrom stavebného dedičstva – Centralka organizovali v roku už 5. ročník Banskoštiavnického kurzu pre remeselníkov. Téma ročníka bola: Údržba a obnova vitráži. Podujatie prierezovo zoznámilo účastníkov kurzu s obnovou historickej vitráže. V súlade s individuálnymi preferenciami účastníkov, mohli počas kurzu rozvíjať svoje zručnosti v zadaní.

Počet účastníkov kurzu bol limitovaný na maximálne 8 účastníkov. Vybraní účastníci boli oslovení individuálne.

5. Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov 2020: Blok: ÚDRŽBA A OBNOVA VITRÁŽÍ
Termín: 5. 10. 2020 – 9. 10.
Miesto: Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Námestie. Sv. Trojice 22, BANSKÁ ŠTIAVNICA
Certifikát: Po skončení kurzu získajú záujemcovia potvrdenie o absolvovaní.
Prihlásenie: www.obnova.eu/kurzy

Organizátori:
– Obnova s.r.o.
– Centrum stavebného dedičstva – Centrálka
– Spoločnosť pre pamiatky

Lektori: Antonín P. Novotný, Klára Brožová, Michal Hrčka, Ivetka Chovanová
Organizačné zabezpečenie: Ivetka Chovanová – 0907 076 645, Zora Mlynáriková – 0948 900 229.
Info: kurzy@
Občerstvenie:
Počas dňa je zabezpečené.
Ubytovanie: Zabezpečené – nehradené

Na kurz je nutné priniesť si zo sebou pracovné oblečenie a obuv.

V spolupráci s ICOMOS Slovensko a Spoločnosťou pre pamiatky.