Mgr. Michal Hrčka
konateľ a konzervácia

Ing. arch. Pavel Fabian
architekt, konzervácia a vzdelávanie

Ing. arch. Ivetka Chovanová
obsah a vzdelávanie

Mgr. Juraj KNIEBÜGL
majster stolárskeho ateliéru