Tabuľové maľby z roku 1545 – Liptovská Anna

Osudy vzácnych slohových prvkov mobiliárov sakrálnych stavieb bývajú často kľukaté. Aj TABUĽOVÉ MAĽBY s neskorogotického oltára z kostolíka sv. Anny si prešli ZAUJÍMAVÝMI PERIPETIAMI. Tie zrejme súviseli nielen s konfesnými zmenami vlastníctva kostola (striedanie katolíkov a evanjelikov), ale pochopiteľne aj s požiarom, ktorý koncom 18. storočia kostol zdevastoval.

O to významnejší bol náhodný nález cyklu 5 TABUĽOVÝCH MALIEB odložených v sakristii kostola sv. Alžbety v Prosieku. Kolekcia obrazov (spolu aj s inými časťami mobiliáru) sa tam dostala zrejme začiatkom 19.storočia, kedy kostol vo sv. Anny definitívne uzavreli ako ruinu.

Umenovedci a reštaurátori cenné maľby preskúmali a identifikovali ich ako pôvodné súčasti retabulového hlavného oltára z kostola v Liptovskej Anne. Anonymného autora označujú ako MAJSTRA TABULE SV. JURAJA. Vznik diel datujú okolo roku 1545. Mladšie premaľby obrazov časovo zaraďujú do prelomu 17. a 18.storočia. Tabuľové maľby napokon získala do zbierkového fondu Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Tam sa im dostalo patričnej odbornej pozornosti a ochrany, vrátane reštaurovania.

Pri formovaní konceptu obnovy ruiny sme sa usilovali nájsť spôsob, ako oltár – PÔVODNÉ VIZUÁLNE A FUNKČNÉ ŤAŽISKO KOSTOLA – v priestore sprítomníme. Napokon architekt navrhol subtílnu kovovú konštrukciu, ktorá NAZNAČUJE ČLENENIE, KOMPOZÍCIU OLTÁRA. Reprodukcie obrazov vďaka tomu nadčasovo „levitujú“ v prostredí ruiny kostola. Veríme, že súdobá transformácia oltára je príspevkom k POSILNENIU SPIRITUÁLNEHO CHARAKTERU LOKALITY.

https://www.obnova.eu/blog
https://www.obnova.eu/tag/serial_anna
https://www.obnova.eu/tag/liptovska-anna

.

_