Model románskeho kostolíka

Pre lokalitu archeologickej lokality v kostola sv. Michala v obci Podhorany-Sokolníky pripravujeme model románskej etapy. Pozrite si fotografie z návrhu a výroby. Autormi sú: Ing. arch. Silvia Petrášová, Mgr. Michal Hrčka a Mgr. art. Erik Galo. Podkladmi pre zhotovenie kostolíka bol podobný model realizovaný Archeologickým ústavom SAV (Autori: A. Arpáš, A. Ruttkay)

 

 

_