Online diskusia – Ohrozené zručnosti a profesie v stavebnom kultúrnom dedičstve

7. septembra 2021 (9:00-12:30)
OHROZENÉ ZRUČNOSTI A PROFESIE V STAVEBNOM KULTÚRNOM DEDIČSTVE – AKÉ MÁME MOŽNOSTI PRE ZLEPŠENIE SITUÁCIE?

  • 9:00-9:15 – privítanie a predstavenie hostí
  • 9:15-9:30 – predstavenie projektu
  • 9:30-10:20 – Aké povolania, kompetencie a zručnosti s ohľadom na stavebné kultúrne dedičstvo na Slovensku chýbajú?
  • 10:20-10:30 – prestávka
  • 10:30-11:15 – Ohrozené zručnosti v oblasti stavebného kultúrneho dedičstva a regionálne rozdiely
  • 11:15-11:25 – prestávka
  • 11:25-12:20 – Ako zlepšiť situáciu v oblastí chýbajúcich zručností pre kultúrne dedičstvo? 
  • 12:20-12:30 – Zhrnutie a záver 

Diskutovať budú odborníci z radov pamiatkarov, vzdelávacích inštitúcií, remeselníkov – ľudia z praxe, potýkajúci sa každodenne s týmito problémami:
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (Pamiatkový úrad SR), Mgr. Michal Hrčka (.eu), Ing. arch. Andrea Nižňanská, Mgr. Ivan Farárik (Pro Monumenta), Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. arch. Boris Hochel (ArTur), Ing. Jana Poliaková (SOŠ T.Vansovej, Prievidza)

Moderuje: Ing. arch. Pavol Ižvolt PhD.

Diskusiu môžete sledovať cez zoom, vopred je potrebné sa prihlásiť. Účasť zdarma.
PRIHLÁSIŤ sa treba písomne na emailovú adresu: a.turanska@nt.sk (titul, meno, priezvisko, organizácia, e-mail a tel.č.). Následne vám zašleme link.

Diskusia sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu INCREAS – Inovative and Creative Solutions for Cultural Heritage a je aj súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Kontakt:
Ing.
a.turanska@nt.sk
+421 944 381 601

_