Orava: postupné ukončovanie prác na hornom hrade

Práce na konzervácii oporného piliera (rekonštrukcie šindľovej striešky, konzervácia ťahadiel), terasy studne (výmena dlažby s izoláciami proti vlhkosti, konzervácia ) horného hradu na hrade finišujú. Čoskoro vám prinesieme vyčerpávajúci .

_