Piargska brána súťaží v KPR Fénix

▶️ Hoci je objekt banskoštiavnickej PIARGSKEJ BRÁNY objemom komorný, proces obnovy ani zďaleka nebol rýchly. Rozsah a charakter zavlhnutia VYŽADOVAL PRECÍZNU IDENTIFIKÁCIU ZDROJOV ZAVĹHANIA, návrh a realizáciu systémovej sanácie vlhkosti. Proces „ozdravenia“ brány vyžadoval čas, trpezlivosť a premyslenú postupnosť obnovy.

▶️ Nemilosrdne sme zlikvidovali starú zabudnutú žumpu (situovaná v blízkosti západnej bašty). Tá bola zásobárňou agresívnych zasolených vôd, ktoré sa celé roky infiltrovávali do kamenných murív brány. Ďalším zdrojom zvĺhania boli podzemné vedenia infraštruktúry, ktorých sypké zásypy boli „vodičmi“ vlhkosti do konštrukcií objektu.

▶️ Okolitý terén vyžadoval úpravy, aby bol dôsledne spádovaný smerom od objektu. Neudržiavaná vegetácia okolitého terénu a náletové dreviny kumulovali vlhkosť, ktorá vzlínala do konštrukcií brány. Aj poruchová technická infraštruktúra objektu (vodovodné rozvody a kanalizácia) dlhodobo generovala ďalšie odstrániteľné zdroje vlhnutia.

▶️ Nepriedušné materiály (cementové omietky a potery), ktoré boli uplatnené pri opravách brány po 2. polovici 20. storočia tiež významne prispievali k zvýšenej vlhkosti Piargskej brány. Po odstránení sme ich nahradili paropriepustnými materiálmi. Nepochybne podstatným zdrojom zavĺhania a zatekania bola aj poruchová strešná krytina z dreveného šindľa (predovšetkým na strešných atikách).

▶️ Po odstránení príčin celej škály zdrojov zavĺhania sme uskutočnili dôležitý krok. Objekt mal k dispozícii NIEKOĽKOMESAČNÚ PAUZU, aby sa stavba mohla prirodzeným prevetrávaním zbaviť zostatkovej vlhkosti. Brána sa v „kľudovom“ režime začala rýchlo zotavovať. Bolo fascinujúce pre nás sledovať tento viditeľný proces.

▶️ Publikujeme niekoľko fotografií z nášho archívu z východiskového stavu z roku 2017 a aktuálnu fotografiu Lukáša Rohárika, ktorá zaznamenáva scenériu vstupu do mesta už po obnove.

▶️ Pripomíname, že obnova Piargskej brány je nominovaná na cenu FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka. Nezabudnite hlasovať: https://www.kpr-fenix.sk/…/piargska-brana-v-banskej…


_