Technológie budovania slamených striech

Naši kolegovia sa po úspechu v minuloročnom kurze zúčastnia aj tento rok na workshopoch, ktorý organizuje Národný Trust n.o. v mesiacoch august – september 2015 ako druhú sériu praktického workshopu s názvom „Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu: teoretické i praktické základy tradičnej stavebnej technológie budovania slamených striech na Slovensku II.“ Pre viaceré regióny Slovenska bolo v minulosti typické využívanie lacného stavebného materiálu – slamy na stavbu slamených striech. Do dnešných dní sa zachovalo len veľmi málo ukážok takýchto tradičných ľudových domov so slamenými strechami. So slamenými strechami sa v našej krajine rýchlo vytrácajú aj odborné znalosti a zručnosti o spôsobe pestovania stavebného materiálu – slamy, jej spracovania a následného použitia na opravu či budovanie slamených striech. Cieľom druhej časti nášho workshopu je prostredníctvom praktického viacdňového tréningu naučiť vybratých záujemcov nielen teoretické ale i praktické základy tradičnej stavebnej technológie budovania slamených striech. Ako minulý rok aj tento rok budú účastníci workshopu mať možnosť vyskúšať si naučené poznatky na konkrétnej lokalite a zároveň pomôcť nám pri obnove slamenej strechy NKP roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici. V rámci workshopu bude vytvorený priestor na výmenu praktických poznatkov a skúseností z údržby a obnovy slamených striech v rámci rôznych regiónov Slovenska.

1.-3.8.2015 v Hrušove.

_