Našou špecializáciou v obore obnovy pamiatok sú hrady a ich zrúcaniny. Pripravujeme a realizujeme ich oživovanie od posudkov, výskum, architektúry až po realizáciu.

  • sanácia archeologických murív a stavieb hradov, zámkov a ruín iných hodnotných stavieb
  • sanácia historických klenieb a ich stabilizácia
  • posúdenie stability
  • realizácia nových klenieb a záklenkov z kameňa a tehly vrátane návrhu