Obnova a reštaurovanie pamiatok a historických stavieb. Umelecké remeslá a atypické realizácie.

Umelecké remeslá a reštaurovanie

  • nová dekoratívna a umelecká výzdoba interiérov a fasád
  • nástenné maľby, kamenné a štukové prvky, štukolustro, sgrafitá, vitráže, kováčske a rezbárske výrobky
  • konzervácia, stabilizácia a záchrana archeologických nálezov realizované pod dozorom vysokoškolsky vzdelaného konzervátora

Stavebná realizácia

  • stavebná činnosť a služby vrchného dodávateľa týchto prác
  • zabezpečenie dodania všetkých stavebných profesií, vrátane atypických realizácií
  • výkon činnosti autorizovaného stavbyvedúceho
  • stavebné umelecké stolárstvo

Reštaurovanie a rekonštrukcia

  • zabezpečenie reštaurovania a iných vysoko odborných prístupov k obnove, konzervácii a rekonštrukcii