Poskytujeme pokročilú dokumentáciu stavby, spracujeme projektovú dokumentáciu s architektonickým návrhom. Koordinácia všetkých krokov v pamiatkovom prostredí je pre nás skôr radosťou. Využite naše dlhoročné skúsenosti s desiatkami úspešne dokončených projektov.

Expertízy a posudky

  • expertíza v oblasti tradičného staviteľstva
  • pasport stavby s navrhnutým postupom obnovy,
  • expertízy zamerané na technický stav stavieb a predmetov
  • zhodnotenie konzervácie a obnovy pamiatok a zbierok
  • návrh na obnovu pamiatky
  • výtvarné návrhy
  • poradenstvo

Projektová a pred projektová činnosť

  • architektonická a urbanistická štúdia
  • priestorová analýza
  • projekt pre ohlásenie stavby
  • projekt pre stavebné povolenie
  • realizačný projekt
  • výrobná dokumentácia
  • statický posudok a pasport
  • projekt ZTI, VZT elektro a vykurovania
  • projekt organizácie výstavby (POV)
  • systém “design and build”

Dokumentácia a zameranie

  • podrobná foto-dokumentácia s požiadavkov organizácie v GIS
  • zameranie objektu geodetom
  • fotogrametrické a 3D Laser Scan zameranie
  • zamerania v mierkach od 1:100 až po 1:1
  • fyzické a digitálne modely stavby
  • veľkoplošný sken dokumentácie (do 36 palcov = 91,44 cm)