Poskytujeme pokročilú dokumentáciu stavby, spracujeme projektovú dokumentáciu s architektonickým návrhom. Koordinácia všetkých krokov v pamiatkovom prostredí je pre nás skôr radosťou. Využite naše dlhoročné skúsenosti s desiatkami úspešne dokončených projektov.

Expertízy a posudky

 • expertíza v oblasti tradičného staviteľstva
 • pasport stavby s navrhnutým postupom obnovy,
 • expertízy zamerané na technický stav stavieb a predmetov
 • zhodnotenie konzervácie a obnovy pamiatok a zbierok
 • návrh na obnovu pamiatky
 • výtvarné návrhy
 • poradenstvo

Projektová a pred projektová činnosť

 • architektonická a urbanistická štúdia
 • priestorová analýza
 • projekt pre ohlásenie stavby
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • výrobná dokumentácia
 • statický posudok a pasport
 • projekt ZTI, VZT elektro a vykurovania
 • projekt organizácie výstavby (POV)
 • systém „design and build“

Dokumentácia a zameranie

 • podrobná foto-dokumentácia s požiadavkov organizácie v GIS
 • zameranie objektu geodetom
 • fotogrametrické a 3D Laser Scan zameranie
 • zamerania v mierkach od 1:100 až po 1:1
 • fyzické a digitálne modely stavby
 • veľkoplošný sken dokumentácie (do 36 palcov = 91,44 cm)