Schodiskový rébus

Príprava obnovy hospodárskej  budovy hradu Uhrovec vyžadovala viacero rozhodnutí. Zásadnou otázkou bolo AKO a KDE umiestniť nové schodisko tak, aby obnovená časť hradu mohla spoľahlivo  fungovať. Indície pamiatkového výskumu projektanta lokalizovali polohu zaniknutého schodiska do exteriéru, do susedstva s ruinami bašty. Výsledky pamiatkového výskumu na murivách identifikovali otlačky po podestách, kapsy po drevených trámoch. Návrh nového schodiska nevznikal jednoducho. Všetko bolo komplikované  – terén, tvarovanie hradných murív, rôzne nivelety jednotlivých úrovní. Cieľom bolo, aby dizajn schodiska čo najprirodzenejšie zapadol do prostredia, aby nenarušil výraz, siluetu hradu. Schodisko sa vyrobilo z kvalitného dubu, z kresaných hranolov a fošien s ručne hobľovaným povrchom. Aj pri spájaní prvkov boli uplatnené tradičné bezklincové riešenia, tesárske spoje, drevené kolíky. Partiu tesárov našej spoločnosti www.obnova.eu schodiskové zadanie mimoriadne zaujalo Tvorivý a premyslený prístup, zanietenie pre vec vyústili do schodiska, ktoré naplnilo všetky očakávania.

Nezabudnite sledovať serial_uhrovec na Facebooku: @www.obnova.eu, Instagrame: @michal_hrcka_obnova a na iných sociálnych sieťach. Na našom blogu sa môžete prihlásiť aj k odberu noviniek emailom https://www.obnova.eu/mailinglist/

_