Články

Exponovaný strešný štít

Koncept výmeny konštrukcie krovu a krytiny Baumgartnerovho…

Námetky nesmú chýbať

Na krov Baumgantnerovho domu už pribúda strešná krytina.…

Komponenty strešnej krajiny

Štiavnická strešná krajina je fenomén. Strecha – piata…

Nová strecha – nová perspektíva pre starý dom

Obnova Baumgantnerovského domu na Námestí Sv. Trojice prechádza…

Strecha na hospodárskej budove hradu Uhrovec

Strecha na hospodárskej budove hradu Uhrovec je pre tento rok…

Technológie budovania slamených striech

Naši kolegovia sa po úspechu v minuloročnom kurze zúčastnia…

Babka k babke bude strecha

Trust o.z. za podpory Obnova s.r.o. organizoval v mesiacoch júl,…

Portfolio Items