Články

Ukončili sme práce na Oravskom hrade

Dnes sme ukončili práce na konzervácii a rekonštrukcii renesančných…

Ako sa staval most na Uhroveckom hrade

V druhej polovici apríla sa za Obnova s.r.o. Michal Hrčka zúčastnil…

Obnova dverí z Banskoštiavnickej Kalvárie

Dnes sme začali s umelecko-remeselnou obnovou dverí z dolného…

Ochodza Bebekovej bašty na hrade Fiľakovo – začiatok prác

Dnes sme začali s prácami na rekonštrukcii ochodze na Fiľakovskom…

Drevené trámove stropy

Začali sme s reštaurovaním a umelecko-remeselnou obnovou stropov…

A. Kmeťa 5 a Akademická 1 v B. Štiavnici

Ukončili sme práce na obnove okien a stabilizácii krovu v…

Začali sa práce na „hradnej kaplnke“ na hrade Fiľakovo

Začali sa práce na "hradnej kaplnke" na hrade Fiľakovo. Na…

Doors & Windows in Built Heritage Conservation

Zúčastnili sme sa medzinárodného Workshopu a semináru Doors…

Okná a dvere pri obnove pamiatok

Zúčastnili sme sa medzinárodného seminára a časti kurzu…