Ochodza Bebekovej bašty na hrade Fiľakovo – začiatok prác

Dnes sme začali s prácami na rekonštrukcii ochodze na Fiľakovskom hrade. Nová ochodza bude umiestnená nad súčasnou ochodzou, ktorá bude demontovaná z Bebekovej bašty.

_