Články

Kalvária B. Štiavnica – dalšia zo starších referencií

Pridali sme dalšiu zo starších referencií: Kalvária Banská…

Portfolio: Chrám bohyne Minerva

Dnes sme zverejnili ďalší referenčný objekt... https://www.obnova.eu/portfolio/chram-bohyne-minerva

Boli sme účastníkmi Kurzu a semináru: Kameň pri obnove pamiatok

Tohoto semináru sa zúčastnili naši kolegovia. (Lubomír Bodžár,…

Ukončili sme práce na Oravskom hrade

Dnes sme ukončili práce na konzervácii a rekonštrukcii renesančných…

Fasády Lesníckej školy – reštaurátorský výskum

Naši kolegovia Peter Koreň a Martin Mikuláš spolu s Michalom…

Hrad Hrušov – konzervácia

Na hrade Hrušov sme pracovali na najohrozenejších častiach…

Kamenná obruba krbu

Pre súkromného investora v B. Štiavnici sme konzervovali a…

Reštaurovanie krbov v Moskve

V Moskve sme posledné dva týždne čistili a reštaurovali…