Články

INTBAU, členstvo

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka sa stal členom siete…

Spoločnosť pre pamiatky, členstvo

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka bol zakladajúci člen…

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka sa stal členom Slovenskej…

ICOMOS Slovensko

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka sa stal členom občianskeho…

Založenie OZ Výkričník

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka spolu s ďalšími…