ICOMOS Slovensko

Zakladateľ  Michal Hrčka sa stal členom občianskeho združenia Slovensko, (Medzinárodne spoločenstvo pre pamiatky a sídla.)

is an international non-governmental organization of professionals, dedicated to the conservation of the world’s historic monuments and sites.
L’ est une organisation non-gouvernementale internationale de professionnels, qui oeuvre à la conservation des monuments et des sites historiques dans le monde.

Info: http://www.icomos.org

_