Články

Katarínka o.z.

Konzervácia omietok na kláštore Katarínka

Dnes sme ukončili práce  na konzervácii omietkových vrstiev…

Hasenie vápna na hrade Uhrovec

Náš kolega Pavel Fabian, počas stavby klenby na hrade…

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

Remeselnícka 5 – fasáda ukončená

Ukončili sme tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády…

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generations

V rámci Medzinárodného workshopu: Conserve the Beauty of European…

Palácová klenba – hrad Uhrovec

Ing. arch. Pavel Fabian a Mgr. Michal Hrčka pre Nadáciu pre…

Fasáda A. Kmeťa 18

Pre spoločnosť Beta Car s.r.o. Pezinok sme realizovali umelecko-remeselné…

Vápno & Vápenné technológie pri obnove pamiatok

V septembri sme boli spoluorganizátormi medzinárodného workshopu…