Články

Práce na hrade Muráň

V tomto roku realizujeme v spolupráci s Obcou Muráň, Krajským…

Kalvária B. Štiavnica – dalšia zo starších referencií

Pridali sme dalšiu zo starších referencií: Kalvária Banská…
Katarínka o.z.

Konzervácia omietok na kláštore Katarínka

Dnes sme ukončili práce  na konzervácii omietkových vrstiev…

Hasenie vápna na hrade Uhrovec

Náš kolega Pavel Fabian, počas stavby klenby na hrade…

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

Remeselnícka 5 – fasáda ukončená

Ukončili sme tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády…

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generations

V rámci Medzinárodného workshopu: Conserve the Beauty of European…

Palácová klenba – hrad Uhrovec

Ing. arch. Pavel Fabian a Mgr. Michal Hrčka pre Nadáciu pre…