Články

Hasenie vápna na hrade Uhrovec

Náš kolega Pavel Fabian, počas stavby klenby na hrade…

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

Remeselnícka 5 – fasáda ukončená

Ukončili sme tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády…

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generations

V rámci Medzinárodného workshopu: Conserve the Beauty of European…

Palácová klenba – hrad Uhrovec

Ing. arch. Pavel Fabian a Mgr. Michal Hrčka pre Nadáciu pre…

Fasáda A. Kmeťa 18

Pre spoločnosť Beta Car s.r.o. Pezinok sme realizovali umelecko-remeselné…

Vápno & Vápenné technológie pri obnove pamiatok

V septembri sme boli spoluorganizátormi medzinárodného workshopu…

Workshop: historické omietky

Náš zamestnanec bol lektor na Workshope (dielni) zameranom…