zmena DIČ

S miernym časovým sklzom vás upozorňujeme na zmenu nášho DIČ: 1049225144. Zároveň vám prajeme v novom roku hlavne veľa zdravia, ako hovorí veľmi pravdivá fráza ostatné už príde samo.

_