Naživo z hradu Uhrovec

Aj napriek krádeží nášho naradia na hrade pokračujeme s na zastrešení hospodárskej budovy za použitia tradičného tesárstva.

_