Naživo z hradu Uhrovec

Aj napriek krádeží nášho naradia na hrade pokračujeme s OZ Uhrovec na zastrešení hospodárskej budovy za použitia tradičného tesárstva.