TuriecOnline: Kostol v Priekope sa dočká…

Kostol v Priekope sa po niekoľkých rokoch dočká rekonštrukcie
Filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža je už niekoľko rokov v dezolátnom stave. Obyvateľom mestskej časti Priekopa sa tak dennodenne naskytuje nepríjemný pohľad na túto rozpadajúcu sa pamiatku. S ideou na jej zachovanie prišla spoločnosť Obnova, ktorá sa špecializuje na záchranu a sanáciu kultúrnych pamiatok, historických budov a archeologických nálezov.

História kostola siaha do roku 1772, kedy bol postavený z iniciatívy Ľudovíta Révaya a jeho manželky Márie Terézie, rod. Esterháziovej, pri ich sobáši. Odborník Ing. arch. Karol Ďurian uviedol, že kostol bol postavený od základov až po strechu so všetkým, čo sa v ňom momentálne nachádza. „Ide o vyspelú neskorú barokovú architektúru“, dodal. Mgr. Michal Hrčka, jeden z predstaviteľov spoločnosti Obnova, podal na Ministerstvo kultúry grant „Obnovme si svoj dom“ a získal tak finančné prostriedky na obnovu tejto historickej pamiatky. Suma grantu vo výške 5000 eur slúži na uhradenie platu lektorov, ubytovania, na nákup základného materiálu a ďalších nevyhnutných položiek spojených so záchranou kostola. Ku grantu dokladá firma 1000 eur..

Staticky sa spevní krov, ktorý bol poškodený zatekaním cez šindľovú krytinu. Pracovníci vymieňajú všetky zlomené alebo prehnité šindle. Údržba sa vykonáva výškovou technikou (pracovník je priviazaný lanom), strecha je v takom dezolátnom stave, že na niektorých miestach sa pri oprave zároveň vytvárali nové diery. Preto niektoré časti opravujú z vysokozdvižnej plošiny. „Hoci vyzerá krytina zospodu lepšie, je vykladaná na dve vrstvy. Vrchná vrstva je úplne rozpadnutá, a kde je rozpadnutá spodná rada, tam zasahujeme my“, vyjadril sa Mgr. Michal Hrčka. Tento spôsob udržiavania krytiny predĺži životnosť približne 6 až 7 rokov. Ďalej bude nevyhnutné vykonať vyčistenie podkrovia, oplechovanie okien, sanácia vlhkosti, oprava dverí a až na koniec reštaurovanie malieb.

V minulosti bol kostol opravovaný len minimálne. V 80tych a 90tych rokoch do neho investovala cirkev, ktorá však nie je s touto stavbou majetkovo zviazaná. Až do roku 1919 bol vlastníkom rod Révayovcov, ktorí neskôr kostol spolu s priľahlými lúkami a pasienkami predali miestnym poľnohospodárom. Odvtedy je známych len 30 % podielnikov (82 ľudí) a zvyšných 70 % tvorí majetkovú štruktúru, ktorá je doposiaľ neznáma. V súčasnosti sa chystá dobrovoľné vyvlastnenie kostola v prospech rímskokatolíckej cirkvi.

Autor: Mgr. Lucia Ertľová / www.turieconline.sk © Autorské práva sú vyhradené
http://www.turieconline.sk/zaujimavosti/item/2053-kostol-v-priekope-sa-po-niekolkych-rokoch-docka-rekonstrukcie

_